Cái gì người dùng không bao giờ biết?

Cái gì người mua biết, người bán biết, người dùng không bao giờ biết?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *