Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi ?

0
319

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here