Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi ?

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *