Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?

0
232

Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here