Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?

0
340

Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here