Các vật đựng gì ?

0
77

Có một chai, một vại to, một cốc, một chén và một vại thấp được xếp thành dãy theo thứ tự đó (Hình 1). Đựng các thứ nước khác nhau là: nước chè, cà phê, ca cao, sữa và bia. Nếu đem chiếc chén đặt vào giữa vật đựng chè và vật đựng sữa thì vật đựng chè và vật đựng ca cao sẽ cạnh nhau, vật đựng chè sẽ thay đổi thứ tự và vật đựng cà phê ở giữa.
Hãy xác định loại nước đựng trong các vật.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here