Bốn chân chong chóng

0
134

Bốn chân chong chóng
Hai bụng kề nhau
Cắm giữa phao câu
Nghiến đi nghiến lại
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here