Bạn sẽ làm gì để sống sót ?

Bạn sẽ làm gì để sống sót ?

Nếu bạn ở vào hoàn cảnh của anh chàng này, bạn sẽ làm gì để sống sót?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *