Bác Loan, bé Hằng và bà Hạnh

Khi bác Loan bằng tuổi bé Hằng thì bà Hạnh bằng tuổi bác Loan và bé Hằng bây giờ cộng lại.
Hỏi bác Loan bao nhiêu tuổi khi bà Hạnh bằng tuổi bác Loan bây giờ?
Ghi chú: Ta coi tuổi là những số nguyên.


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.

One thought on “Bác Loan, bé Hằng và bà Hạnh

  1. đề bài không rõ lúc bé Hằng bẳng tuổi bác Loan thì lúc đấy bác Loan phải ghi là tuổi bây giờ chứ ghi thế mọi người hiểu nhầm là bằng tuổi bé Hằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *