Anh hít anh hà anh sướng ?

Miệng em anh áp vô
Lỗ dưới anh nhồi
Rồi anh hít anh hà anh sướng
Anh sướng rùi anh bỏ em chơ vơ.
Là gì ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố mẹo.

One thought on “Anh hít anh hà anh sướng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *