Tôi đang nằm ở sau hè

0
120

Tôi đang nằm ở sau hè,
Săm săm anh tới anh đè tôi ra,
Rồi anh miết liệt, miết la.
Anh làm ướt cả người ta thế này ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here