Đố ai vì nghĩa quên mình?

Câu đố về nhân vật lịch sử
Đố ai vì nghĩa quên mình
Hoàng bào đổi mặc, đánh lừa quân Minh
Hôm nay nhắc lại chuyện xưa
Hăm hai, hăm mốt, nắng mưa không nhòa?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *