Ai từng thuở bé chăn trâu?

Câu đố:
Ai từng thuở bé chăn trâu
Trận bày thường lấy bông lau làm cờ.
Lớn lên xây dựng cơ đồ.
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *