Ai từng thuở bé chăn trâu?

Câu đố:
Ai từng thuở bé chăn trâu
Trận bày thường lấy bông lau làm cờ.
Lớn lên xây dựng cơ đồ.
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận