Ai từng đan sọt giữa đàng?

0
715

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Ai từng đan sọt giữa đàng
Mải lo việc nước, giáo dùi chẳng hay?
Ai từng đan sọt giữa đàng
Giáo đâm lủng vế rõ ràng không hay?


Ai từng đan sọt giữa đàng?
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here