Ai từng bóp nát quả cam?

0
104

Câu đố lịch sử:
Ai từng bóp nát quả cam
Giận vua sao chẳng cho bàn việc quân
“Phá cường dịch, báo hoàng ân”
Lá cờ thêu sáu chữ vàng phất phơ
Đánh cho quân giặc xác xơ
Chương Dương, Hàm Tử rạng ngời chiến công?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here