Đố ai nổi sóng sông Rừng?

0
95

Câu đố:
Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường rút lui?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here