Đố ai nổi sóng sông rừng đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?

Câu đố:
Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận