Đố ai nổi sóng sông rừng đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?

Câu đố:
Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.
Đố ai nổi sóng sông rừng đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?
5 (100%) 2 vote[s]

Viết một bình luận