Đố ai nổi sóng sông rừng đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?

0
723

Câu đố:
Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui?


Đố ai nổi sóng sông rừng đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here