Ai người quê ở Châu Phong?

0
143

Câu đố:
Ai người quê ở Châu Phong
Giận giặc tham bạo, thù chồng chẳng quên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here