Ai người quê ở Châu Phong?

Câu đố:
Ai người quê ở Châu Phong
Giận giặc tham bạo, thù chồng chẳng quên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.
Ai người quê ở Châu Phong?
5 (100%) 1 vote[s]

Viết một bình luận