Ai người mới được lên ba?

0
79

Câu đố về nhân vật lịch sử:
Ai người mới được lên ba
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here