Ai người khí tiết tuyệt vời?

280

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Ai người khí tiết tuyệt vời
Rơi vào tay giặc, vẫn lời thép gang
“Ta thà làm quỷ nước Nam
Làm vương đất Bắc, ta thề chẳng ham”?

Ai người khí tiết tuyệt vời?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here