Ai người khí tiết tuyệt vời?

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Ai người khí tiết tuyệt vời
Rơi vào tay giặc, vẫn lời thép gang
“Ta thà làm quỷ nước Nam
Làm vương đất Bắc, ta thề chẳng ham”?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *