Ai đúng ai sai?

Câu đố : Ai đúng ai sai? Người thứ nhất nói có 4 khúc gỗ, người thứ 2 nói chỉ có 3 khúc gỗ. Theo bạn có mấy khúc gỗ trong hình?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!