Ai đã ăn cắp chiếc bánh?

Ai đã ăn cắp chiếc bánh? A: Không phải C mà là D – B: Không phải D mà là A – C: Không phải B mà là D – D: Không phải A không phải C. Đáp án của bạn là gì?

Ai đã ăn cắp chiếc bánh?
Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤