Ai đã ăn cắp chiếc bánh?

Ai đã ăn cắp chiếc bánh? A: Không phải C mà là D – B: Không phải D mà là A – C: Không phải B mà là D – D: Không phải A không phải C. Đáp án của bạn là gì?


Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!