3 quả táo

0
116

Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ???

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here