10 câu đố logic chỉ 5% người chơi giải được

10 câu đố logic gồm: câu đố logic hại não, những câu đố suy luận logic, câu đố logic toán học, câu đố logic hình ảnh…

10 câu đố logic

Câu 1:
Một người nông dân có 10 con thỏ, 20 con ngựa và 40 con lợn.
Nếu chúng ta giả định rằng tất cả ngựa là lợn, người nông dân có sẽ có bao nhiêu con ngựa?

Câu 2:
100 học sinh vào đại học.
55 người chọn âm nhạc, 44 chọn thể thao, 20 người chọn cả hai.
Hỏi, bao nhiêu người không chọn cả âm nhạc và thể thao?

Câu 3:
Hai chiếc que kem có thể đổi lấy một chiếc kem.
Peter có 20 que kem, hỏi Peter đổi được bao nhiêu chiếc kem?

Câu 4:
Một con ốc sên rơi xuống hố sâu 5m.
Mỗi ngày, nó leo lên được 3m.
Đêm ngủ, nó rơi xuống 2m.
Hỏi, sau bao nhiêu ngày, con ốc sẽ thoát ra khỏi miệng hố?

Câu 5:
Nếu bạn thay đổi vị trí các con số trong tuổi của một người họ hàng, bạn sẽ có số tuổi mới gấp đôi tuổi của người đó vào năm sau.
Hỏi, người họ hàng bao nhiêu tuổi?

Câu 6:
Mỗi ngày, số hoa huệ trong bình tăng gấp 2 lần.
Ngày thứ 30, bình đầy hoa huệ.
Hỏi, ngày thứ bao nhiêu, hoa huệ cắm đầy 1/2 bình?

Câu 7:
Trong một nhà thờ, có 5 ngọn nến. Lúc nửa đêm, 5 tên đạo chích gồm 3 nam và 2 nữ xuất hiện.
Các nam đạo chích mang nến theo.
Hỏi, trong nhà thờ có bao nhiêu nến?

Câu 8:
Một người thợ may có 10m vải.
Mỗi ngày, anh cắt đi một mảnh dài 2m.
Hỏi, sau bao nhiêu ngày, anh cắt hết chỗ vải đó?

Câu 9:
Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 16, 06, 68, 88, …, 98

Câu 10:
Một cậu bé phải trả 11 USD cho một cái chai có nút.
Giá chai đắt hơn nút chai 10 USD.
Hỏi, nút chai giá bao tiền?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.